Prečo piť výberovú kávu

Káva patrí k najobchodovanejším komoditám na svete. Celosvetový dopyt teda dlhé obdobie vytváral tlak na kvantitu po kávových zrnách. V prípade vysokej produkcie kávy, bez nejakého výrazného zamerania sa na jej kvalitu, hovoríme o komoditnej káve. Z pestovateľských krajín sa v obrovských množstvách exportujú do prístavov po celom svete. Cena takejto kávy nie je vysoká. Praží sa väčšinou vo veľkých priemyselných pražiarňach a obvykle sa používa do rôznych zmesí, čím sa docieľuje unifikovanosť chute danej kávy. Takúto kávu viete kúpiť v rozšírených obchodných sieťach.

V posledných rokoch sa však ďaleko viac upriamuje pozornosť na kvalitu kávy, hoci pojem výberová káva (specialty coffee) prvý krát použila Erna Knutsen už v roku 1974. Výberová káva je farmármi starostlivo pestovaná s maximálnym dôrazom na jej kvalitu, nie množstvo. Väčšinou sa jedná o plantáže vo vyšších nadmorských výškach. Celý proces pestovania, zberu a spracovania výberovej kávy má za cieľ dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu. Na stupnici Specialty Coffee Association (SCA) musia tieto kávy dosiahnuť minimálne 80 zo 100 bodov, kde sú hodnotené mnohé jej kritéria.

Tak, ako pri iných produktoch, aj pri káve dnes spotrebitelia chcú vedieť, odkiaľ ich káva pochádza, ako bola pestovaná, akú kvalitu alebo aký chuťový profil od nej môžu očakávať. Navyše dnes sú už pomerne bežné priame vzťahy medzi pražiarňou a samotným pestovateľom danej kávy bez rôznych medzistupňov a priekupníkov surovej kávy, čím sa docieli to, že farmár dostane za svoju poctivú prácu a kvalitnú kávu zaplatenú primeranú cenu.

Naše cieľ je jednoznačný. Chceme šíriť povedomie o výberovej káve. Chceme, aby ste pili kvalitnú kávu a zvyšovať
tak kávovú kultúru na Slovensku.

salkaa

Ilustrácia: guny

Späť do obchodu