Naša výberovka, 2. časť: Úroda a jej zber

Na farmách sa kávovníky vysádzajú v škôlkach, odkiaľ sa neskôr približne po 6-12 mesiacoch presádzajú. Až v piatom roku života kávovníka sa dá očakávať skutočná úroda. Po dlhšom období dažďov rozkvitnú na kávovníkoch veľké biele kvety s vôňou jazmínu. Arabika je samoopelivá, no opeľovaniu pomáha aj hmyz. Trvá približne deväť mesiacov, kým je čerešňa vhodná na zber. Čerešne však nedozrievajú jednotne, a preto sa v jednom momente môžu na kávovníku nachádzať dozreté ako aj ešte nedozreté čerešne. V takýchto prípadoch teda môžu nastať dve obdobia zberu, pričom úroda toho druhého už býva menšia a menej kvalitná. Pre dosiahnutie čo najvyššej kvality kávy je dôležité zbierať čerešne v najvhodnejšej fáze dozrievania. Ak sa farma nachádza na svahoch s vysokým prevýšením, tak zber jej úrody v nižších nadmorských výškach bude prebiehať skôr ako v tých vyšších, kde vplyvom nižšej teploty a tlaku vzduchu dozrievajú čerešne pomalšie. Obdobia dozrievania a zberu čerešní sa v jednotlivých krajinách líšia napríklad aj v závislosti od toho, na ktorej pologuli sa daná krajina nachádza.

 

Samotný zber kávových čerešní môže byť strojový alebo ručný. Strojový zber sa väčšinou využíva na veľkých plantážach, kde sa pestuje komoditná káva. Stroje česaním zozbierajú všetky čerešne - dozreté a aj nedozreté. Tie sa môžu následne ešte triediť - napríklad vo veľkých nádržiach s vodou, kde sa oddelia dozreté čerešne od nedozretých, no výsledok nemusí byť napriek tomu ideálny, čo sa výrazne prejavuje na kvalite kávy.

 

Ručný selektívny zber je síce náročnejší na ľudskú prácu a teda aj na náklady, no v následnej kvalite kávy je vďaka nemu značný rozdiel. Na farme sa z kávovníkov ručne zbierajú len ideálne dozreté čerešne, pričom tie nedozreté sa ponechávajú na neskorší zber. Tento spôsob zberu je vhodný v členitých terénoch, v ktorých sa farmy výberových káv nachádzajú. Osobitý prístup v celom procese pestovania a spracovania výberových káv, ktorý sa realizuje na farme, je základom pre poznávanie skutočne výnimočných káv.

Foto: ručný zber úrody na etiópskej farme v regióne Guji v nadmorskej výške 2000 metrov nad morom v obkolesení prirodzenej biodiverzity

 

Späť do obchodu